Method Msql.msql()->shutdown()


Method shutdown

void shutdown()

Description

This function shuts a SQL-server down.